Kwestia zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce staje się coraz bardziej aktualna, szczególnie w kontekście zmieniających się przepisów i rosnącego zapotrzebowania na zagraniczną siłę roboczą. Aby pracownik z Ukrainy mógł legalnie pracować w Polsce, musi spełnić określone wymagania prawne. Kluczowe jest zrozumienie roli i wymagań wiz pracowniczych oraz innych dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Kto jest zwolniony z obowiązku zdobycia wizy? Jak ją uzyskać i na co warto uważać? Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Jak legalnie pracować i legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Podstawowe wymagania
 2. Polskie wizy pracownicze – co to dokładnie jest?
  a) Praca w Polsce dla Ukraińców bez wiz pracowniczych – czy to możliwe?
 3. Co zrobić w celu uzyskania wizy pracowniczej?
 4. Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?
 5. Wiza pracownicza dla Ukraińca – podsumowanie

Dowiedz się także: „Jak zatrudnić Ukraińca? Poradnik dla przedsiębiorców„.

Jak legalnie pracować i legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Podstawowe wymagania

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce opiera się na kilku podstawowych krokach i wymaganiach:

 1. Zgłoszenie woli zatrudnienia cudzoziemca w urzędzie pracy – dotyczy to zwłaszcza tych pracodawców, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 2. Uzyskanie przez cudzoziemca odpowiednich dokumentów – wiza pracownicza lub karta pobytu, jeżeli wymagane.
 3. Sprawdzenie uprawnień do pracypracownik z Ukrainy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonej pracy na terenie Polski.
 4. Zapewnienie legalnych warunków zatrudnienia – umowa o pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i płacy.

Polskie wizy pracownicze – co to dokładnie jest?

Wiza pracownicza to dokument umożliwiający obywatelom państw trzecich legalne przebywanie i pracowanie w Polsce na określony czas. Wiza ta jest wydawana przede wszystkim na podstawie zaświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wydanego przez powiatowy urząd pracy. Obejmuje ona prawo do jednokrotnego lub wielokrotnego przekraczania granicy i przebywania w strefie Schengen przez czas jej ważności.

Praca w Polsce dla Ukraińców bez wiz pracowniczych – czy to możliwe?

Praca w Polsce dla obywateli Ukrainy bez konieczności posiadania wizy pracowniczej jest możliwa pod pewnymi warunkami. Dotyczy to przede wszystkim osób, które posiadają kartę pobytu lub korzystają z innych uproszczonych procedur na podstawie międzynarodowych umów czy specjalnych regulacji prawnych. Jednak w wielu przypadkach uzyskanie wizy pracowniczej, podobnie tak jak zezwolenie na pobyt jest niezbędne.

Co zrobić w celu uzyskania wizy pracowniczej?

Aby otrzymać wizę pracowniczą na terytorium Polski należy podjąć następujące kroki:

 1. Uzyskać zaświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – wydawane przez powiatowy urząd pracy.
 2. Wypełnić wniosek o wydanie wizy – dostępny w konsulacie RP lub na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 3. Zgromadzić wymagane dokumenty – paszport, zdjęcia, dokumenty potwierdzające cel pobytu, dowód zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zapłacić opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku.

Sprawdź również: „Korzyści wynikające z zatrudnienia pracownika z Ukrainy„.

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

Przedłużenie wizy pracowniczej dla obywatela Ukrainy wymaga:

 1. Złożenia wniosku o przedłużenie wizy w odpowiednim terminie przed jej wygaśnięciem.
 2. Dokumentowania kontynuacji zatrudnienia lub innej uzasadnionej potrzeby pobytu w Polsce.
 3. Przedstawienia dokumentów potwierdzających legalny pobyt i pracę na terenie Polski.

Wiza pracownicza dla Ukraińca – podsumowanie

Zrozumienie i spełnienie wymagań związanych z uzyskaniem wizy pracowniczej to klucz do legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania i planowania zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Dokładne zapoznanie się z przepisami, terminowość oraz kompletność dokumentacji to podstawy, które pomogą uniknąć potencjalnych komplikacji i zapewnić płynność w procesie legalizacji zatrudnienia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami w Workin – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Sprawdź także: