karalność pracownikaWspółczesny rynek pracy wymaga od pracodawców nie tylko znajomości prawa pracy, ale również wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Pracodawcy, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, mogą żądać od pracowników podania pewnych danych osobowych. Jednakże, istnieją jasne wytyczne określające, jakie informacje można zbierać i w jakim celu. Czy wymóg niekaralności to prawo zatrudniającego? Jak sprawdzić niekaralność pracownika? Zapraszamy do lektury!

Dowiedz się również: „Korzyści wynikające z zatrudnienia pracownika z Ukrainy„.

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów związanych z procesem zatrudnienia. Do tych danych zaliczamy:

  • Dane identyfikacyjne: takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania – są one niezbędne do identyfikacji pracownika.
  • Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, co umożliwia szybki kontakt z pracownikiem.
  • Dane dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia: informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym pozwalają na ocenę kompetencji pracownika.
  • Numer PESEL (lub seria i numer paszportu dla osób nieposiadających numeru PESEL): dla celów administracyjnych i prawnych, np. do celów ubezpieczeniowych.

Wymóg niekaralności – czy pracodawca może oczekiwać od pracownika informacji o niekaralności z KRK?

Krajowy Rejestr Karny (KRK) to zbiór informacji o osobach skazanych za przestępstwa – punkt informacyjny KRK umożliwia uzyskanie informacji o niekaralności, co może być istotne dla pracodawców w niektórych branżach.

Zgodnie z prawem, pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o pracę lub pracowników – może to zrobić jednak wyłącznie w przypadku zawodów lub funkcji określonych w przepisach szczególnych. Przykłady takich zawodów to m. in. nauczyciele, detektywi czy straż graniczna. W większości przypadków, zwłaszcza u pracodawców prywatnych, nie jest możliwe uzyskanie informacji o niekaralności bez zgody samego zainteresowanego.

Jak sprawdzić niekaralność pracownika?

Informacje dot. przestępstw skarbowych, kradzieży czy innych przewinień mogą być kluczowe dla bezpieczeństwa firmy. Jednakże, prawo do żądania przez pracodawcę informacji o niekaralności jest ograniczone i dotyczy wyłącznie określonych grup zawodowych. W związku z tym, pracodawcy, szczególnie ci działający w sektorze prywatnym, często nie mają możliwości bezpośredniego sprawdzenia takich danych.

Warto w takich sytuacjach korzystać z pomocy doświadczonych agencji zatrudnienia, które mogą zapewnić zaufaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Agencje te, dzięki swojemu doświadczeniu i narzędziom, są w stanie dopełnić wszelkich formalności oraz przeprowadzić wstępną weryfikację kandydatów, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo procesu rekrutacyjnego – dotyczy to zarówno polskiej kadry, jak i pracowników z Ukrainy czy innych państw.

Przeczytaj także: „Zatrudnienie cudzoziemcy przez agencję pracy – czy to się opłaca?„.