pracownicy z ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to dla polskich przedsiębiorców żadna nowość. Czy jednak w dalszym ciągu warto to robić? Badania ekspertów wskazują jednogłośnie: zdecydowanie tak! Jakie wymierne zyski przynosi nam współpraca ze wschodnimi sąsiadami i na jakie konkretne benefity ze strony państwa możemy liczyć, decydując się powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi? Wszystkiego dowiesz się w naszym artykule!

Najważniejsze informacje

 • Minimalna pensja pracowników ze Wschodu wynosi około 6500 hrywien, co w przeliczeniu stanowi niecałe 950 zł. Z powodu niskich stawek obowiązujących na obszarach państw trzecich powierzanie pracy obywatelowi Ukrainy często okazuje się tańsze w porównaniu do zawierzania obowiązków Polakom, którzy wykazują taki sam poziom kwalifikacji, co Ukraińcy.
 • Pod koniec roku 2022 w Polsce przybywało już około 2,3 mln obywateli Ukrainy (w tym ok. 950 tys. uchodźców), co ściśle przekłada się na wysoką dostępność Ukraińców na polskim rynku. Pracownicy ze Wschodu, w przeciwieństwie do Polaków, chętnie podejmują się ponadto większej ilości godzin i deklarują gotowość do wykonywania pracy niezależnie od pory (również w weekendy i święta).
 • Powierzanie pracy cudzoziemcowi zwykle wiąże się na początku z pewnymi istotnymi trudnościami (zarówno dla przedsiębiorców, jak i samych współpracowników), jednak w przypadku zatrudniania specjalistów z terytorium Ukrainy, problemy te przybierają bardzo niewielką skalę – Ukraińcy ujawniają atrakcyjne zdolności językowe i charakteryzują się kulturą, zbliżoną do polskiej, co wysoce minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania nieporozumień.
 • Mimo, że pracodawcy nie otrzymują dodatkowych benefitów za powierzenie wykonywania pracy obywatelowi państwa trzeciego, zatrudnienie obywatela Ukrainy przynosi firmie liczne korzyści, które wielokrotnie rekompensują ten fakt: jedyną wadą nawiązania stosunku pracy z naszym wschodnim sąsiadem jest konieczność zapewnienia mu zakwaterowania (choć nie zawsze – w Workinn zapewniamy zakwaterowania pracownicze bezpłatnie na cały okres pełnienia wyznaczonych funkcji, niezależnie od miejsca wykonywanej pracy).

PS: W naszym artykule poznasz korzyści zatrudniania obywateli Ukrainy – jeśli jednak nie musimy Cię dłużej przekonywać, sprawdź „Jak zatrudnić osobę z Ukrainy!

Spis treści

 1. Korzyść pierwsza: rekrutacja pracowników z Ukrainy jest tania
 2. Korzyść druga: pracownicy z terytorium Ukrainy to wykwalifikowani pracownicy
 3. Korzyść trzecia: Ukraińcy chętnie pracują w systemie wielogodzinnym i wcale nie brakuje ich na polskim rynku pracy
 4. Korzyść czwarta: pracownicy z terytorium Ukrainy doskonale klimatyzują się wśród polskich współpracowników
 5. Czy pracodawca otrzymuje pieniądze za powierzenie pracy Ukraińcowi?
 6. Wady zatrudniania Ukraińców – obowiązki pracodawcy

Rekrutacja pracowników z Ukrainy jest tania

Powszechne badania wskazują, że Ukraińcy posiadają niższe wymagania płacowe w stosunku do Polaków, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania pracownika, który jest obywatelem Ukrainy. Pracodawcy, u których cudzoziemiec wykonywał pracę w okresie długoterminowym również deklarują taką tendencję, co świadczy o tym, iż okres wykonywania pracy względem wynagrodzenia ma u Ukraińców mniejszą wagę niż u obywateli RP. Informacje te wskazują jednoznacznie, że zatrudnianie Ukraińców jest znacznie tańsze niż powierzanie pracy Polakom.

Czy chcąc legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lepiej jest korzystać z usług agencji pośrednictwa pracy czy zatrudnić Ukraińca samodzielnie?

Wiemy, że znaczna część Ukraińców szukających pracy korzysta z usług agencji zatrudnienia. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiadamy:

 • Korzystanie z działalności agencji pośrednictwa pracy znacznie skraca pracodawcom czas potrzebny na znalezienie odpowiednich kandydatów na wybrane stanowiska; w przypadku współpracy z biurem pośrednictwa pracy potencjalni pracownicy podsyłani są bowiem konkretnym pracodawcom – zleceniodawcy nie muszą ich szukać.
 • Współpraca z agencją pracy w przeważającej liczbie przypadków wygląda ponadto stosunkowo podobnie: pracownik biura przesyła dane oferty pracy wyłącznie tym kandydatom, którzy spełniają wymagania zawarte w tej ofercie. W konsekwencji zarówno pracodawca jak i pracownik spełniają swój cel znacznie szybciej niż w przypadku samodzielnych działań.

Oferty pracy mają oczywiście szansę spełnić swoją funkcję przy wykorzystaniu portali pracy, ale w procesie rekrutacji rekomendowanym jest powierzenie najbardziej wymagających działań agencji (szczególnie w przypadku niewielkiej liczny pracowników lub braku działu HR). Miesięczna liczba wyszukiwań zapytania „portal pracy Ukraina” wciąż pozostaje jednak stosunkowo wysoka.

pracownik

Pracownicy z terytorium Ukrainy to wykwalifikowani pracownicy

Przeważająca liczba Ukraińców przebywających na terenie RP posiada średnie lub wyższe wykształcenie i deklaruje gotowość do podejmowania nauki i poszerzania umiejętności. Poznaj najistotniejsze dane w zakresie edukacji obywateli Ukrainy:

 • Ponad 2/3 uchodźców z Ukrainy posiada ponadto wyższe wykształcenie
 • Około 30% Ukraińców z grupy Ukraińców deklarującej posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia posiada wykształcenie wyższe niepełne

Ukraińcy chętnie pracują w systemie wielogodzinnym i wcale nie brakuje ich na polskim rynku pracy

Mimo, iż liczba Ukraińców na terytorium Polski od wielu lat utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, zgodnie z danymi Polskiego Funduszu Rozwoju, pod koniec roku 2022 na terytorium RP przebywało już aż około 2,3 mln obywateli Ukrainy (w tym około 950 tys. uchodźców – co najmniej około 20% osób z tej liczny wciąż zaliczana jest do grupy szukających pracy). Pracownicy z Ukrainy to między innymi:

 • pracownicy sezonowi
 • pracownicy specjalistyczni (lekarze, inżynierzy, eksperci ds. finansów, specjaliści IT)
 • pracownicy fizyczni (pracownicy budowlani)

Pracownicy z terytorium Ukrainy nie od dziś stanowią jeden z najistotniejszych segmentów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w grupie cudzoziemców – zgodnie z wyliczeniami ekspertów Credit Agricole obecność obywateli Ukrainy w naszym kraju spowodowała wzrost krajowego PKB o całe 0,4-0,5 pkt. procentowego. Ukraińcy znacznie chętniej niż Polacy podejmują się ponadto nadgodzin. Warto w tym miejscu mieć na uwadze, że w Polsce wciąż znajduje się kilkaset tysięcy wschodnich cudzoziemców szukających pracy.

Pracownicy z terytorium Ukrainy doskonale klimatyzują się wśród polskich współpracowników

Zgodnie z opinią polskich managerów (doświadczeń spisanych przez ekspertów portalu pracy pracuj.pl) zdecydowana większość wschodnich cudzoziemców na terenie RP, niemal niezależnie od branży, bardzo dobrze odnajduje się w polskim środowisku rynkowym. Pozytywy kierowane w stronę obywateli Ukrainy względem wykonywanych obowiązków dotyczą między innymi takich obszarów jak:

 • poziom zaangażowania w realizację obowiązków – powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w standardowym przebiegu (przynajmniej na początku pełnienia obowiązków) nie składa nam w żadnym wypadku gwarancji, że praca ta zostanie wykonana w 100% prawidłowo; w przypadku obywatela Ukrainy pracodawca może jednak okazać się dalece zaskoczony – Ukraińcy należą do grupy jednej z najbardziej zaangażowanych grup pracowniczych na europejskim rynku. Etyka pracy naszych sąsiadów skupia się bowiem na dwóch stałych fundamentach: lojalności i rzetelności, bez względy na rodzaj wykonywanej pracy.
 • stopień znajomości języka polskiego i motywacja do nauki – mimo, że coraz większa liczba Ukraińców podejmuje w Polsce pracę i decyduje się na założenie rodziny, językiem polskim biegle posługuje się około 45% osób z tej grupy (stan na rok 2023). Nie oznacza to jednak, że Ukraińcy nie chcą się uczyć – przeciwnie! W trakcie rekrutacji warto mieć ponadto na uwadze, że pomiędzy językiem polskim, a ukraińskim nie ma daleko-idących różnic – z tego powodu, biorąc pod uwagę otwartość tego narodu, Ukraińcy bardzo dobrze porozumiewają się ze współpracownikami.
 • stosunek do współpracowników – polski rynek pracy pozostaje szeroko otwarty na Ukraińców. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca z Ukrainy może bowiem liczyć nie tylko na ograniczenie kosztów zatrudnienia; w wielu przypadkach obywatele Ukrainy okazują się wyjątkowo chętni do podejmowania dialogów i nawiązywania pozytywnych znajomości w pracy, a ich powszechną cechą charakterystyczną jest skłonność do sprawdzania się, poprzez swoje własne wyniki, co dodatkowo napędza efektywność zespołu.

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu zwykle wiąże się z wysoką rzetelnością ze strony Ukraińca (niezależnie od tego, czy obowiązki dotyczą pracy tymczasowej, czy długoterminowej); obywatele tego kraju cechują się bowiem wyjątkowo atrakcyjną etyką pracy i chętnie pracują na sukces całego zespołu. Zalety te wskazują jednoznacznie, że decyzja o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ze Wschodu zdecydowanie może się opłacić!

Czy pracodawca otrzymuje pieniądze za powierzenie pracy Ukraińcowi?

W przypadku zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracodawca niestety nie otrzymuje żadnych dodatkowych benefitów. Rząd nie stoi jednak obojętnie względem przedsiębiorców wobec napływu uchodźców do Polski: chcąc legalnie zatrudnić pracownika, który przybył z terytorium Ukrainy na obszar RP po 24 lutym 2022 roku, możemy bez przeszkód podpisać z nim umowę, nawet jeśli nie posiada on tytułu pobytowego.

Cały proces legalizacji pracy odbywa się bowiem jedynie na podstawie oświadczenia, złożonego do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na miejsce położenia firmy) przez przedsiębiorcę (można to zrobić z poziomu laptopa we własnym domu). Zatrudnienie cudzoziemca nigdy nie było prostsze, a przepisy w tej sprawie obejmują także pracę sezonową i pozostają niezmienne, niezależnie od czas pracy! Warto pamiętać, że jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w Polsce legalnie lub nie pracował, ale posiadał ważne prawo do pobytu na terenie RP, przysługuje mu świadczenie 500+.

Dzięki zapisom tzw. specustawy ze specjalnych zasad podjęcia pracy może skorzystać również małżonka obywatela Ukrainy, zakładając, że przybyła ona do Polski pod wpływem działań wojennych.

Wady zatrudniania Ukraińców – obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie Ukraińca, podobnie jak w przypadku zamierzenia powierzenia pracy innemu cudzoziemcowi, wiąże się z pewnymi obowiązkami. Do niedawna celem powierzenia pracy obywatelowi innego państwa koniecznym było zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy ze specjalnym oświadczeniem. Niegdyś do złożenia oświadczenia i docelowego nawiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca musiał poświęcić wiele cennych godzin. Dziś, ze względu na działania wojenne, pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy może dokonać wszelkich formalności za pośrednictwem strony internetowej. Wpływ na przebieg formalności ma jednak przewidywany okres pracy cudzoziemca, czas złożenia oświadczenia i inne informacje dotyczące wykonywanej pracy. Z tego powodu warto powierzyć pracę nad procesem rekrutacji specjalistom lub przynajmniej zasięgać rad wyłącznie ze sprawdzonych, aktualnych źródeł.

O czym muszą pamiętać pracodawcy zatrudniający Ukraińców?

Chcąc zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz pamiętać o kilku zasadach:

 • Pracownik ma prawo do tego samego, co każdy inny pracownik
 • Przed nawiązaniem stosunku pracy pracownik musi poznać wszystkie informacje dotyczące wykonywanej pracy (jako pracodawca nie masz prawa zatajać żadnych faktów, które mogłyby zaważyć o niepodejmowaniu stanowiska przez cudzoziemca)
 • Minimalne wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w Polsce wynosi 3010 zł brutto (przepis ten obejmuje również Ukraińców)
 • Najpóźniej 14 dni od podjęcia pracy przez pracownika koniecznym jest złożenie oświadczenia o wykonywaniu pracy do urzędu pracy (można to zrobić za pośrednictwem portalu) – pamiętaj, że czas wykonywania pracy określony w
 • Obywatel Ukrainy podejmujący pracę na terenie RP musi zawrzeć z pracodawcą umowę w formie pisemnej
 • Zatrudniony do pracy pracownik musi zostać zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego najpóźniej 7 dni od rozpoczęcia wykonywania pracy

Pamiętaj: samo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wydane pracownikom spoza Polski nie wystarczy do ich legalnego zatrudnienia bez względu na przewidywany pobyt czasowy pracownika na terenie RP. Legalne zatrudnienie cudzoziemców pozostaje legalne jedynie wówczas, gdy pracodawca złożył stosowne powiadomienie do urzędu pracy.