Pracownicy.

 

Czy łatwo jest zatrudnić pracownika? A naprawdę dobrego, który spełni nasze oczekiwania? Musiałbyś mieć własny dział HR, żeby zajmował się rekrutacją zawodowo. Ależ tych specjalistów jeszcze też trzeba zatrudnić… Już nie musisz. Nowoczesne metody najęcia siły roboczej to leasing pracowniczy i outsourcing.

Leasing pracowniczy – co to jest

Początkowo pojęcie leasingu dotyczyło raczej rzeczy i było formą finansowania aut, nieruchomości itp. Stosunkowo niedawno wprowadzono ten termin także w stosunku do ludzi, a raczej ich pracy – pojawił się leasing pracowniczy (albo personalny).

Oznacza to, że jedna firma, która ma zatrudnionych pracowników, pożycza ich innej firmie. Oczywiście, ze zgody tych pracowników. Umowę o taką delegację współpracowników do innego pracodawcy można sporządzić do spełnienia określonego zadania lub na czas z góry ustalony.

„Pożyczenie” brzmi zrozumiale, jeśli chodzi o książkę z biblioteki, ale kiedy mowa o ludziach, powstaje ogrom pytań, przede wszytkim o prawność. Żeby na nie odpowiedzieć, wystarczy sięgnąć po Kodeks Pracy (26.06.1976).

I okaże się, że według prawa polskiego pracodawca może wysłać pracownika na bezpłatny urlop dla wykonania pracy u innego pracodawcy. Przy tym okres wykonywania pracy u „obcego” pracodawcy (leasingobiorcy) zalicza się u tego pierwotnego (leasingodawcy) za okres pracy.

W artykule 174 KP znajdziemy, że leasing pracowników stanowi pewne porozumienie między tymi dwoma pracodawcami, na co „wypożyczany” pracownik pisemnie wyraża zgodę. Porozumienie ustala między innym wynagrodzenie, które pracownik otrzyma od firmy najmującej.

Leasing pracowniczy a outsourcing – nie mylimy

Z kolei Art. 23 Kodeksu Pracy mówi o nieco innym porozumieniu między pracodawcami. Outsourcing pracowniczy polega na tym, że cały zakład pracy albo jego część przechodzi na nowego pracodawcę, który będzie tak samo odpowiedzialny przed pracownikiem, jak dotychczasowy. Czyli wszystkie zobowiązania, które dał pracownikowi poprzedni pracodawca, teraz będzie spełniał inny.

Outsourcing pracowniczy – plusy i minusy

W praktyce to znaczy przekazanie innej firmie określonych zadań do spełnienia. Zwykle są to zadania, nie będące podstawową działalnością firmy zlecającej. Na przykład, supermarket spożywczy korzysta z usług firmy cleaningowej albo firma ubezpieczeniowa zleca innej firmie telemarketing.

Strona zlecająca ma nazwę insourcer, a wykonująca – outsoucer. Ten ostatni przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za to, żeby zadanie, o którym mowa w porozumieniu, zostało wykonane w terminie i jakościowo. W tym celu agencja outsourcingowa wybiera, szkoli, nadzoruje i motywuje pracowników.

Pomiędzy firmą insourcerem a pracownikami outsoucera w ogóle nie zachodzi stosunek pracy. Wynagrodzenie im wypłaca outsourcer, a firma-klient opłaca zlecenie zgodnie z finalnym efektem pracy, przykładowo, ilość posprzątanych metrów kwadratowych.

Korzyści, które wynikają z tego wzsytskiego dla podmiotu zlecającego:

 • mniej zatrudnionych pracowników;
 • więcej zasobów na pełnienie własnych wyspecjalizowanych zadań;
 • możliwość rozwijać biznes, nie rozpraszając się na poboczne działania.

Niestety, outsourcing pracowniczy może kryć w sobie także pewne ryzyka, związane z tym, że firma zlecająca nie może:

 • śledzić rozwój pracowników;
 • wdrażać ich;
 • doszkalać.

Na skutek tego, po pierwsze, sami pracownicy nie czują się przynależni do firmy, dla której wykonują zadanie. Co samo w sobie może obniżać jakość pracy. Po drugie, jeśli dojdzie do nadużyć lub niekompetencji ze strony firmy outsourcera, to niska jakość usług gwarantowana.

Dlatego partnera outsourcingowego warto dobierać bardzo starannie. Musi to być agencja pracy o wysokim eksperckim poziomie i sporym doświadczeniu.

Leasing pracowniczy – za i przeciw

Obecnie rzadko stosuje się leasingu pracowników od firmy z tej samej branży. Trudno sobie wyobrazić, aby poprosić konkurencję o wypożyczenie fachowców do realizacji projektu.

Najczęściej mamy do czynienia z agencją pośrednictwa pracy. W tym przypadku leasing pracowników jest tym samym, co usługa pracy tymczasowej. Ona z kolei jest regulowana przez Ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (09.07.2003). Między innym ten dokument prawny określa:

 • Trójstronny stosunek pracy, gdzie jedną stroną jest agencja pracy, drugą pracodawca użytkownik, a trzecią pracownik tymczasowy.
 • Zatrudnienie u określonego pracodawcy użytkownika na okres do 18 miesięcy.
 • Pracodawca użytkownik musi zapewnić pracownikowi tymczasowemu takie same warunki pracy i system wynagrodzenia, jakie mają bezpośrednio zatrudnieni pracownicy.

Leasingobiorca w tej sytuacji zyskuje następne korzyści:

 • Zatrudnia gotowych do pracy pracowników wtedy, kiedy ma potrzebę, na przykład, w okresie wzmożonych prac. Przy tym pomijając etap rekrutacji i koszty z nią związane.
 • Kiedy zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby ludzkie mija, pracodawca użytkownik unika cięcia etatu.
 • Może korzystać z usług zarówno fachowców o wysokich kwalifikacjach, jak i zamówić wynajem pracowników fizycznych. Porządna agencja pracy tymczasowej posiada bazę pracowników o dość szerokim profilu zawodowym.
 • Leasing jest łatwym rozwiązaniem problemu, kiedy pracownik nagle idzie na urlop wychowawczy lub dłuższy chorobowy.

Jak wszystko na świecie, leasing pracowników także ma swoje minusy:

 • Pracownik tymczasowy, jakkolwiek wykwalifikowany jest, potrzebuje wiedzy specyficznej dla tego konkretnego zakładu. A więc ktoś z doświadczonych pracowników stałych musi na początku pomóc mu z wdrożeniem się.
 • Świadomość tego, że w danym miejscu pracuje się „chwilowo”, może obniżać motywację tymczasowego pracownika. Agencja pracy musi posiadać naprawdę dobrych specjalistów HR, aby należycie motywować „pożyczanych” pracowników.
 • Są oni zupełnie nowymi osobami w zakładzie, które na dodatek niedługo go opuszczą. Najgorszym niebezpieczeństwem w tej sytuacji jest ryzyko kradzieży danychi technologii. Jeżeli Twoja firma coś takiego posiada, trzeba uwzględnić odpowiedzialność wszystkich stron także w tej szczególnej kwestii.

Krótkie zestawienie pojęć outsoursingu i leasingu pracowniczego

Podstawowe wspólne i różniące się cechy tych dwóch mechanizmów podajemy dla wygody w tabelce poniżej.

Podmioty umowyPodstawa prawnaStrony stosunku pracyMaksymalny okres zatrudnieniaWynagrodzenieKierownictwoKoszty
Outsoursing1. Zleceniodawca (insourcer)

2. Zleceniobiorca (outsourcer)

Kodeks pracy1. Agencja pracy (outsourcer)

2. Pracownik

NieograniczonyUstala outsourcerOutsourcerZa wykonanie usługi
Leasing pracowników1. Agencja Pracy

2. Pracodawca Użytkownik

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych1. Agencja Pracy

2. Pracodawca Użytkownik

3. Pracownik Tymczasowy

18 miesięcy w ciągu 3 latJak u bezpośrednio zatrudnionych u Pracodawcy Użytkownika pracownikówPracodawca UżytkownikZa przepracowane godziny

 

Leasing pracowniczy: dokumenty, koszty, księgowość

Umowa leasingu pracowniczego – jak wygląda

Porozumienie między przedsiębiorstwami w sprawie leasingu pracowników musi być pisemne. Do niego należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę Pracownika Tymczasowego;
 2. potwierdzenie nadania przez Agencję Pracy bezpłatnego urlopu Pracownikowi Tymczasowemu na okres leasingu;
 3. umowę o pracę między Pracownikiem Tymczasowym a Pracodawcą Użytkownikiem.

W czasie leasingu Pracownik Tymczasowy faktycznie jest zatrudniony na dwie umowy. Umowa z leasingodawcą na ten okres zostaje zawieszona, jak i wynagrodzenie z tej strony. Natomiast z leasingobiorcą nawiązuje się nowy stosunek pracy na przewidziany umową czas. Czasami to jest umowa nie o pracę, tylko o dzieło.

Ile kosztuje leasing pracowniczy

Ta usługa zdecydowanie optymalizuje Twoje koszty, przeznaczone na zatrudnienie. Nic Cię nie kosztuje rekrutacja, a ponadto nie zmieniasz swoich stałych kosztów, ponieważ zatrudniasz tymczasowo bez żadnych dla siebie komplikacji.

Do kosztów, które ponosisz w związku z leasingiem pracowników, należy:

 • wypłata wynagrodzenia (ustalanego indywidualnie);
 • odprowadzanie składek;
 • rozliczanie faktycznego czasu pracy.

Leasing pracowników – co z księgowością

Zależy to od charakteru stron, rodzaju umowy, formy zatrudnienia. Najprościej jest w przypadku współpracy z agencją pracy tymczasowej, kiedy za usługę ona wystawia fakturę VAT. Wtedy wystarczy wpisać do ksiąg wartości:

 • usługi netto,
 • podatku naliczonego VAT,
 • zobowiązania brutto.

Leasing pracowników z innych krajów

Doskonale wiemy, że w ostatnich czasach migracja na świecie przybiera ogromnych wymiarów. Ludzie szukają lepszej pracy albo w ogóle i niestety nie zawsze znajdują takową w rodzimym kraju. Czasami zarobki za granicą są dla nich ratunkiem. Przy czym zagraniczny pracodawca także zyskuje, bo nagle zatrudnia osoby, bardzo zmotywowane i naprawdę gotowe do pracy.

Co prawda, oficjalne zatrudnienie obcokrajowca jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż w przypadku z rodakiem. Tak samo i pracownikom cudzoziemskim bywa trudno się odnaleźć na rynku pracy w nowym kraju. I tu tym bardziej cenna dla wszystkich stron okazuje się pomoc agencji pracy.

Pomoże ona zarówno w porozumieniu się na poziomie językowym, jak i w załatwieniu wszelkich formalności. A ponadto często nawet nie przydadzą Ci się już osobne firmy, poszukujące mieszkań dla pracowników. Ponieważ tę usługę także okaże agencja pracy tymczasowej.

Największą popularnością wśród polskich pracodawców mogą się pochwalić zagraniczne montażyści, magazynierzy, kierowcy wózków widłowych, pracownicy manualni. Lecz możesz uzyskać dostęp także do fachowych elektryków, budowniczych, hydraulików i przedstawicieli wielu innych zawodów.

Zmiany na polskim rynku pracy są nieodzowne, a agencje pracy, takie jak my, pomagają ojczyźnianym przedsiębiorcom poradzić sobie z nową sytuacją. Ponadto to jest świetny sposób przetestować zarówno konkretnych pracowników, jak i model zatrudnienia.

Szukasz osób do pracy. Sprawdź naszą ofertę leasingu pracowników z Ukrainy.