Rozważasz zatrudnienie Gruzinów w swojej firmie? Zastanawiasz się, jakie trudności mogą spotkać Cię w tym procesie i czego należy spodziewać się po pracownikach z zakaukaskiego kraju? W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii – zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Pracownicy z Gruzji – podstawowe informacje dla pracodawcówa) Coraz więcej Gruzinów w Polsce – o czym to świadczy?

  b) Kwalifikacje i wiek migrujących obywateli Gruzji – jacy Gruzini szukają pracy w Polsce?

  c) Czy Gruzini to wesoły naród? Wartości i różnice kulturowe Polski i Gruzji

  d) Znajomość i nieznajomość języka polskiego – czy obywatele Gruzji w Polsce znają nasz język?

 2. Czy warto zatrudnić pracowników z Gruzji?a) Jakie są minusy zatrudnienia Gruzina i czy współpraca z Gruzinami może nieść ryzyko?

  b) Czy Gruzina można zatrudnić w Polsce bez zezwolenia na pobyt czasowy?

 3. Jak legalnie zatrudnić obywatela Gruzji?

Za sprawą dynamicznych zmian geopolitycznych i gospodarczych, Gruzja staje się krajem, z którego coraz więcej osób decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia. Polska, ze względu na bliskość kulturową i korzystne warunki prawne, jest jednym z krajów, które stają się dla nich celem. Poznaj podstawowe informacje, dotyczące zatrudnienia obywateli Gruzji w Polsce!

Coraz więcej Gruzinów w Polsce – o czym to świadczy?

Wzrost liczby Gruzinów w Polsce świadczy z jednej strony o atrakcyjności naszego kraju pod względem rynku pracy (popytu na pracowników), z kolei z drugiej mówi o pozytywnym odbiorze pracowników z Gruzji przez polskie środowisko pracy. Zgodnie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców imigracja gruzińska ma charakter ściśle ekonomiczny i zawodowy.

Pracodawcy planujący zatrudnienie obywateli Gruzji każdorazowo muszą liczyć się jednak z koniecznością zapewnienia im odpowiednich warunków pobytu, uzyskania ważnych zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemca w Polsce oraz spełnieniem innych wymagań, związanych z legalnością pobytu pracownika na terenie naszego kraju.

Kwalifikacje i wiek migrujących obywateli Gruzji – jacy Gruzini szukają pracy w Polsce?

Większość Gruzinów przybywających do Polski stanowią młodzi ludzie, w wieku od 20 do 40 lat. Zgodnie z badaniami posiadają oni zwykle wykształcenie średnie lub wyższe i doświadczenie w takich branżach jak m. in. budownictwo, IT, gastronomia czy rolnictwo.

Czy Gruzini to wesoły naród? Wartości i różnice kulturowe Polski i Gruzji

Gruzini są narodem gościnnym i otwartym na nowych ludzi. Ich kultura zakłada głębokie więzi rodzinne, uczciwość i honor. Wartości te są często podobne do polskich, choć różnice kulturowe są zauważalne w aspektach takich jak tradycje, święta czy stosunek do pracy.

Znajomość i nieznajomość języka polskiego – czy obywatele Gruzji w Polsce znają nasz język?

Choć język gruziński różni się znacznie od polskiego, coraz więcej Gruzinów uczy się naszego języka jeszcze przed przyjazdem – zależy to jednak zwykle od celu ich podróży do naszego kraju. Wielu z nich jednak posługuje się przede wszystkim językiem angielskim lub rosyjskim.

Przykład:

 • Studenci z Gruzji, którzy przybywają do Polski w celach edukacyjnych, zazwyczaj uczą się języka polskiego, by lepiej zaadaptować się w środowisku akademickim.
 • Osoby podejmujące pracę w Polsce również często decydują się na naukę języka, by móc efektywniej komunikować się w miejscu pracy.

Wielu obywateli Gruzji przebywających w Polsce dokłada starań, by poznać język polski, ale nie jest to regułą. Indywidualne podejście do nauki języka zależy od różnych czynników, w tym od motywacji, potrzeb oraz okoliczności pobytu.

Czy warto zatrudnić pracowników z Gruzji?

Gruzini, podejmujący pracę na całym świecie, przynoszą ze sobą bogactwo kulturowe i innowacyjne spojrzenie na problemy. Wzrost ich liczby na rynku pracy to wynik ich rzetelnego podejścia do obowiązków i wysokich kwalifikacji. Pracownicy z Gruzji są nie tylko zdeterminowani – to osoby pełne ambicji, gotowe do ciężkiej pracy. Warto zauważyć, że konkurencyjne koszty pracy w Gruzji pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych firmy zatrudniającej (nie wpływa to jednak przy tym na wydajność zatrudnionych pracowników). Różnorodność kulturowa przyniesiona przez Gruzinów wspiera jednocześnie tworzenie bardziej otwartych i kreatywnych miejsc pracy. Wszystko to sprawia, że zatrudnianie obywateli Gruzji stanowi coraz bardziej atrakcyjną formę uzupełniania braków kadrowych na całym świecie.

Jakie są minusy zatrudnienia Gruzina i czy współpraca z Gruzinami może nieść ryzyko?

Największym wyzwaniem w zatrudnianiu cudzoziemców, w tym także Gruzinów, może być bariera językowa i konieczność adaptacji do polskiej kultury pracy. Istnieje także konieczność zapewnienia im wsparcia w zakresie formalności związanych z pobytem i pracą – tym jednak w razie potrzeby może zająć się agencja pracy.

Jak legalnie zatrudnić obywatela Gruzji?

Aby legalnie zatrudnić Gruzina w Polsce, pracodawca musi najpierw uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, a następnie obywatel Gruzji musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na pobyt. Proces ten może być skomplikowany, dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych agencji pracy, które mają doświadczenie w rekrutacji pracowników z zagranicy.