pracownicy z ukrainy w polsce

W ciągu ostatnich lat Polska stała się dla wielu zagranicznych pracowników atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Zwiększający się napływ pracowników z Ukrainy, Kazachstanu, Mołdawii i innych krajów do Polski ma istotny wpływ na krajowy rynek pracy, przynosząc zarówno korzyści, jak i stawiając nowe wyzwania. W tym artykule przyjrzymy się, jak pracownicy z zagranicy radzą sobie w Polsce, jakie są wady i zalety ich napływu oraz jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Napływ pracowników z zagranicy – wady i zalety

Napływ pracowników z zagranicy do Polski jest zjawiskiem, które wywołuje szereg skutków dla gospodarki i społeczeństwa. Poniżej przedstawiamy główne wady i zalety tego trendu.

Rekrutacja pracowników z zagranicy – zalety

  1. Wzmocnienie gospodarki: Pracownicy z Ukrainy w Polsce często zajmują miejsca pracy, na które brakuje chętnych wśród Polaków, wspierając tym samym kluczowe sektory gospodarki.
  2. Zróżnicowanie kompetencji: Pracownicy przybywający z zagranicy wnoszą ze sobą różnorodne umiejętności i doświadczenia, które mogą być cenne dla polskich przedsiębiorstw.
  3. Zaspokojenie potrzeb rynku pracy: Szczególnie w okresach koniunktury, zagraniczni pracownicy pomagają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Rekrutacja pracowników z zagranicy – wady

  1. Bariera językowa i kulturowa: Różnice językowe i kulturowe mogą stanowić wyzwanie w procesie integracji cudzoziemców w Polsce.
  2. Kwestie legalności zatrudnienia: Należyte zabezpieczenie legalności zatrudnienia pracowników z zagranicy wymaga spełnienia szeregu formalności, co może być obciążeniem dla pracodawców. Wszelkie trudności związane z tym procesem może przejąć jednak doświadczona agencja zatrudnienia.
  3. Ryzyko wykorzystywania pracowników: Pracownicy z zagranicy mogą być bardziej narażeni na nieuczciwe praktyki pracodawców ze względu na mniejszą znajomość lokalnego rynku pracy i praw pracowniczych.

W naszym kraju od lat obserwujemy stały napływ pracowników z różnych państw – zagraniczni pracownicy sezonowi w Polsce nie stanowią dla przedsiębiorców nowości. Nie da się jednak ukryć, że sektor imigracji i rynku pracy sam w sobie, spośród przedstawicieli innych krajów, przepełnia w głównej mierze ukraińska siła robocza. Nietrudno wysunąć wniosek, że zatrudnienie uchodźców ze Wschodu z roku na rok rośnie.

Jak pracownicy z zagranicy spisują się w Polsce?

Pracownicy z zagranicy, decydujący się na pracę w Polsce, często okazują się być nieocenionym wsparciem dla polskich firm. Ich zatrudnienie przynosi korzyści nie tylko w postaci wypełnienia luki na rynku pracy, ale także poprzez wprowadzenie nowych perspektyw i umiejętności. Wśród pracowników spoza Polski znajdujemy zarówno fachowców budowlanych, pracowników gospodarstwa domowego, specjalistów IT, lekarzy, jak i przedstawicieli wielu innych branż. Taka różnorodność kompetencji sprawia, że pracownicy z zagranicy są cennym zasobem dla polskiej gospodarki.

Legalni pracownicy z Ukrainy – jak ich znaleźć?

Zatrudnienie legalnych pracowników z Ukrainy może odbywać się na dwa sposoby: poprzez samodzielną rekrutację lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Samodzielne poszukiwania mogą być czasochłonne i wymagają dokładnej znajomości przepisów prawa pracy oraz procedur imigracyjnych. Z drugiej strony, korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej umożliwia szybkie znalezienie wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnia wsparcie w zakresie formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy.

Dostęp do rynku pracy – jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową i jak wygląda procedura zatrudnienia?

Zezwolenie na pracę sezonową jest jednym ze sposobów legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce. Jest to dokument wydawany na okres do 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, umożliwiający zatrudnienie w sektorach, gdzie obserwuje się sezonowe wzrosty zapotrzebowania na pracę, takich jak rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka. Procedura zatrudnienia obcokrajowca wymaga od pracodawcy złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w wojewódzkim urzędzie pracy oraz udowodnienia, że na lokalnym rynku pracy nie ma wystarczającej liczby kandydatów do pokrycia zapotrzebowania na siłę roboczą. Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej może znacznie ułatwić ten proces, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

Przeczytaj także: