Programiści z Ukrainy

Dotychczas na rynku pracy w Polsce wśród pracowników z Ukrainy było stosunkowo niewielu specjalistów IT. Jednak sytuacja mocno się zmienia. Trudna sytuacja geopolityczna sprawiła, że nad Wisłę ciągną zagraniczne firmy, centra outsourcingowe z sąsiednich krajów. Porozmawiajmy więc o tym, jak to się dzieje i co z tego może wyniknąć.

Zapotrzebowanie na specjalistów w polskiej branży IT rośnie

Obecnie zapotrzebowanie kadrowe polskich firm IT jest ogromne. Można naprawdę pozazdrościć wzrostowi, jaki spotkał rynek IT w naszym kraju. Nawet fakt wybuchu wojny zamiast zachwiać go spotęgował rozwój, przede wszystkim dotyczy to zakresu cyberbezpieczeństwa.

Tak czy inaczej branża IT w Polsce rośnie z roku na rok. I w rodzimych firmach co raz bardziej potrzebni są specjaliści IT. W kwietniu 2021 roku braki kadrowe w polskiej branży IT były szacowane na 50 tysięcy wykwalifikowanych pracowników.

Krajowe programy wsparcia IT poprzez zachęcanie do pracy zagranicznych specjalistów

Poland Prize

W ramach programu Poland Prize, który zainicjowała i zrealizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w kraju zagościli 72 innowacyjne spółki z za granicy, z których trzecia część pochodzi z Ukrainy. Dostały na swoją działalność granty na sumaryczną kwotę 10,5 mln złotych. Podmioty, które założyły spółki, przeszły pełny etap rekrutacji.

Ciekawe, że polski kierunek obierały dla swojego rozwoju nie tylko firmy z za wschodniej granicy. Wśród krajów, które dostarczyły Polsce te kilkadziesiąt start-upów, znalazła się nawet Argentyna, jak i Czechy.

Poland Business Harbour

“Rzeczpospolita” (gazeta) zauważa, że w naszym regionie Europy Polska stała się prawdziwą oazą, która skupia w ostatnich latach specjalistów IT z Białorusi oraz Ukrainy. Bardzo temu sprzyja trudna sytuacja w tych krajach.

Od września 2021 zanotowano falę nie tylko specjalistów IT stamtąd, ale także start-upów. Między innymi w ramach programu Poland Business Harbour przybyło do Polski 31000 fachowców, a z nich 21500 – “w ciągu ostatnich czterech miesięcy” (czyli od lutego 2022, gdyż wpis jest z maja 2022).

Zmiany na rynku branżowym wobec wojny

Jeszcze całkiem niedawno (przed wybuchem wojny) specjaliści IT z Ukrainy stanowili 3 % obcokrajowców, pracujących w Polsce w tej dziedzinie, a całe 5 % stanowili obywatele Rosji. Teraz Rosja zdobywa renomę ostatniego kraju, z którego Polska chciałaby pozyskać pracowników. Chociaż od początku inwazji z tamtego kraju miało uciec powyżej stu tysięcy informatyków, tak że kraj ten stanął przed potężnym odpływem programistów i odpowiednim deficytem fachowców.

Natomiast PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) w tym okresie tylko co setną rekomendację wizową wydał obywatelom Ukrainy. Może dlatego, że uciekając przed wojną, nie mieli głowy do uzyskania rekomendacji wizowych, a także nie musieli wcale mieć wizy, bo Polska stała się otwartym drugim domem dla ukraińskich uchodźców. I tak do kraju ciągną nowi utalentowani pracownicy.

Ukraińscy programiści – świeża krew dla każdej polskiej firmy IT

Oczy polskich pracodawców naturalnie kierują się w stronę specjalistów z Ukrainy, których teraz mamy masowy napływ. Oceniając ten fakt czysto pod względem praktycznym, biznesowym, warto przyznać, że polskie firmy na tym tylko zyskują.

Programiści z Ukrainy – dla rodzimego sektora IT szansa na zdobycie wykwalifikowanych pracowników

Wall Street za Ukrainą

Czy wiesz, że pracownicy IT z Ukrainy, jak i ich koledzy w Polsce, wchodzą w TOP-10 w rankingu najlepszych specjalistów tej branży z całego świata? Opracowane przez ukraińskich programistów programy są wykorzystywane między innymi w międzynarodowych bankach i na Wall Street. A łącznie z Białorusią i Rosją Ukraina obsługiwała jedną trzecią branży w naszym regionie.

W związku z rosyjską inwazją ogromna ilość osób z Ukrainy, które wcześniej dostarczały usługi informatyczne Europie i całemu światowi, dosłownie w jeden dzień straciły kontrakty. Nie mając warunków do pracy w rodzimym kraju, rozglądają się za alternatywą w sąsiednich niezagrożonych państwach.

Obywatel Ukrainy – pozytywną zmianą w kwestii parytetów w polskich firmach IT

Poprawniej byłoby powiedzieć – “obywatelka”. Bo możliwość legalnego opuszczenia kraju w trakcie wojny jest bardziej dostępny kobietom, niż mężczyznom. Według badań statystycznych, 46 % całej gałęzi STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) w Ukrainie stanowią kobiety.

Kobieta w IT

Branża IT: jak zatrudnić programistów z Ukrainy

Umożliwiając im znalezienie pracy w Polsce na czas wojny, nie tylko pomagamy konkretnym ludziom przetrwań trudne chwile. Także żywimy gospodarkę kraju, który walczy o bezpieczeństwo tak naprawdę całej Europy – Wschodniej, jak i Zachodniej.

Polskie inicjatywy pomocy ukraińskim programistom, które chcą pracować zdalnie

Od początku wojny w Ukrainie w Polsce powstały pilotowe projekty zdalnego zatrudnienia w IT dla Ukraińców, którzy potrzebują zmiany pracy, ale z różnych powodów nie mogą opuścić kraju. Na przykład Łukasz Czernecki z firmy Euvic opowiedział, że znajdują zdalne projekty dla fachowców z jednej ukraińskiej firmy, którzy stracili kontrakty. Planują poszerzyć tę działalność o współpracę w kolejnymi firmami z Ukrainy.

Programista zdalnie

Zatrudnienie programisty z Ukrainy w Polsce na podstawie umowy

A ci, którym udało się wyrwać się z niebezpieczeństwa, mogą absolutnie legalnie i bezproblemowo zatrudniać się w naszym kraju. Każdy Ukrainiec lub Ukrainka, którzy wjechali na teren Rzeczypospolitej Polski z terenu Ukrainy od 24 lutego 2022 roku, ma prawo pracować u nas bez dodatkowych formalności.

Pomoc w rekrutacji programistów z Ukrainy

Możemy pomóc w znalezieniu wykwalifikowanych specjalistów informatyków od ręki. Posiadamy ogromne doświadczenie w pośredniczeniu pomiędzy polskimi pracodawcami a ukraińskimi pracownikami w rozmaitych branżach przy zatrudnieniu.

Poprowadzimy proces od początku do końca, zapewniając cały czas opiekę w zakresie każdego szczegółu. Od potwierdzenia kompetencji zawodowych po zaświadczenia o stanie zdrowia, pozwalającym na wykonywania zawodu.

Niektórzy z pracodawców zastanawiają się, czy nowoprzybyli z Ukrainy znają język polski. Wyprzedzając to pytanie, odpowiadamy, że część nawet zna, bo miała okazję być i pracować u nas wcześniej. A nawet Ci, co dopiero poznają polski, natomiast świetnie znają język angielski.

Poza tym, jeśli nie znasz angielskiego, a pracownik nie zna polskiego, to wesprzemy Waszą komunikację. A więc nie martw się, brak porozumienia jest po prostu wykluczony.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia w zatrudnieniu specjalisty IT z Ukrainy.